Heeft u een verwijzing voor een orthodontisch consult van uw tandarts gekregen of wilt u op eigen initiatief een afspraak maken bij Orthodontie Goirle? Dan bent u van harte welkom!

Behandelingen

Beugels

Advies

Algemene nuttige beugelinformatie

U of uw kind heeft apparatuur voor de orthodontische behandeling van het gebit gekregen. Het gebruik van de apparatuur en onderhoud van het gebit is in de praktijk al mondeling toegelicht. Graag willen we u op de volgende punten wijzen.

Gebroken beugels en loszittende blokjes en banden moet men meteen melden

Omdat blokjes en banden (ringetjes om de kiezen) van een vaste beugel geplakt zijn aan tanden of kiezen en wel eens los kunnen komen, moeten in het belang van de behandeling en van patiënt, loszittende blokjes en banden meteen gemeld worden; eventuele beschadiging aan tanden en tandvlees kan aldus vermeden worden en de behandeling loopt dan geen onnodige vertraging op.
Wanneer aan uitneembare apparatuur en/of activator iets stuk gaat of verbuigt, moet men dit eveneens zo snel mogelijk melden. Hetzelfde geldt voor pijnklachten of als het tandvlees of de wangen door een uitstekend draadje of deeltje van de apparatuur teveel geïrriteerd wordt (een beetje was – die bij het plaatsen van de vaste apparatuur meegegeven werd – aandrukken op het uitstekende deeltje kan de irritatie verminderen).

Melden kan telefonisch bij onze praktijk op nummer 013 5345372. Zie voor onze openingstijden de pagina contactinformatie. In de weekenden en vakanties kan voor pijnklachten een beroep worden gedaan op de spoeddienst. Kijk voor meer informatie op de pagina Noodgeval.

Een zeker drukgevoel is (vaak) niet te vermijden

Wanneer een uitneembare beugel voor het eerst gedragen wordt of de eerste dagen na plaatsen van een vaste beugel, is een gevoel van druk op één of meerdere tanden of kiezen normaal. Hetzelfde geldt bij elke maandelijkse controle. Soms wordt dit als pijn geïnterpreteerd. Een zeker drukgevoel is niet te vermijden, omdat het eigen is aan de kracht die tanden en kiezen doet verplaatsen. U kunt uw kind tegemoet komen door dan zacht of vloeibaar voedsel te geven.

Voeding zorgvuldig selecteren

Om loszittende blokjes en banden zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk harde en kleverige voeding te vermijden. Snijd bijvoorbeeld een appel in partjes, een hard broodje in stukjes. Drop, toffees, etc. niet op bijten! Om gaatjes te voorkomen is het uiteraard van groot belang te zorgen voor suikerarme voeding en dranken. Frisdrank én vruchtensappen met mate, omdat deze dranken erg zuur zijn!

Toezicht op de medewerking in een orthodontische behandeling

Een goede medewerking van de patiënt is heel belangrijk voor het slagen van een orthodontische behandeling. Deze medewerking is meestal nodig gedurende een aantal jaren voor een doel dat veel patiënten niet duidelijk voor ogen staat. De ouders dragen hierin een onmiskenbare verantwoordelijkheid; zij moeten erop toezien dat de apparatuur wordt gedragen zoals voorgeschreven. Een beugel doet niets wanneer deze boven op de kast ligt. Zo horen bijvoorbeeld een buitenbeugel en een activator minimaal 14 uur per etmaal gedragen te worden; een uitneembare beugel met opbeet wordt steeds gedragen, ook bij het eten.

Het is ook mogelijk dat in de loop van een vaste apparatuur behandeling elastiekjes moeten worden gedragen. Deze moeten steeds dag en nacht gedragen worden en elke dag vervangen worden, tenzij uitdrukkelijk andere instructies worden gegeven.

Het wordt op prijs gesteld als u als ouder regelmatig meekomt met uw zoon/dochter, zodat u ook op de hoogte blijft van de vorderingen en bevindingen bij uw kind.

Verantwoordelijkheid nemen voor de mondhygiëne

De ouders dragen ook een verantwoordelijkheid voor de mondhygiëne van hun kind; zij moeten erop toezien dat de tanden na elke maaltijd en voor het slapen worden gepoetst en dat er dagelijks met een fluoride mondspoelmiddel wordt gespoeld.

Bij gebrek aan voldoende mondhygiëne, worden de ouders en de verwijzend tandarts op de hoogte gebracht. In enkele, zeldzame, gevallen kan een behandeling voortijdig gestopt worden.

Neem tijdens de controles altijd een tandenborstel mee!

Regelingen voor het maken van afspraken

De afspraken voor het plaatsen en verwijderen van beugels nemen doorgaans wat meer tijd in beslag. Beugelcontroles zijn kortere afspraken en vinden doorgaans één keer per 4 tot 6 weken plaats en worden direct na een controle aan de balie gepland.

Indien een afspraak onverhoopt niet kan worden nagekomen dan verzoeken we u ons dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden.

Het is onze bedoeling te zorgen voor een perfecte afwerking en kwaliteit van een behandeling binnen een vooropgestelde, geschatte behandelingsduur op voorwaarde van voldoende medewerking en mondhygiëne.

Risico's en ongemakken

Eventuele risico’s behorende bij een beugelbehandeling zijn gering, maar belangrijk te kennen. Klik hier voor het document Orthodontische behandeling, risico's/beperkingen/ongemakken of vraag aan de balie om een geprint exemplaar.